Datum och platser för höstens öppna strukturkurser | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 okt.

Datum och platser för höstens öppna strukturkurser


Datum: 2020-10-13 11:09

I höst finns det flera möj­ligheter för dig att gå struk­turkurs för mig — även om inte din organ­i­sa­tion bjud­er in mig till just er. Jag håller näm­li­gen öpp­na struk­turkurs­er vid flera tillfällen, i regi av Con­fex och av Kunskapsgruppen.

Vid alla kurstillfällen tas såk­lart hän­syn till Covid-19-sit­u­a­tio­nen just nu och erforderli­ga anpass­ningar görs för att und­vi­ka smittsprid­ning. Så här skriv­er Kun­skaps­grup­pen om det och så här skriv­er Con­fex.

I skri­vande stund, då smittsprid­nin­gen ökar på flera håll i lan­det, är det något oklart om kurs­er­na kom­mer att hål­las på plats eller helt via Zoom, men det kom­mer att visa sig inom kort. 

Här är alla höstens datum (all info och anmälan finner du via länk på respek­tive datum):

Kurs­er arranger­ade av Confex

Kurs­er arranger­ade av Kunskapsgruppen

  • 2020-11-10 i Göte­borg och via Zoom
  • 2020-11-18 i Stockholm
  • 2020-11-24 i Malmö

Varmt välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.