STRUKTURBLOGGEN


Föregående artikel

Nästa artikel

06 Apr

Konkreta mål gör dig lyckligare


Datum: 2016-04-06 16:47 Kommentarer: 0 st

I våra verksamheter sätter vi mål att uppnå - under året, den här månaden eller rent av varje dag. Syftet är dels att få verksamheten att i stort utvecklas till det vi (eller vår ledning) vill, dels att motivera oss att göra ett “bra jobb” (hur vi än definierar det).

Det tvistas om hur målen ska formuleras och vad som kännetecknar ett bra mål. Jag refererar själv ofta till den vitt spridda tumregeln att mål ska vara “SMARTA” (specifika, mätbara, attraktiva/accepterade, realistiska och tidssatta) för att som bäst hjälpa oss i det dagliga arbetet.

Luddigt eller tydligt?
Somliga tycker att det inte är så noga och jag träffade vid ett tillfälle en VD som tyckte att det är onödigt med mål, eftersom man ändå inte säkert når dem (och att stämningen blir så dålig när man inte gör det). Jag ska inte sticka under stol med att jag är en hängiven anhängare av tydligt formulerade mål och nu finns det en ny studie som pekar på hur mycket mer verkningsfulla konkret formulerade mål är jämfört med abstrakta.

Den som gör konkret gott blir lycklig(are)
I artikeln “Getting the most out of giving: Concretely framing a prosocial goal maximizes happiness” (Journal of Experimental Social Psychology, Volume 54, September 2014, Pages 11–24) presenterar forskarna Rudd, Aaker och Norton utkomsten av sex olika experiment. Bakgrundsfrågeställningen var: om vi blir lyckliga av att göra gott för andra - blir vi mer, mindre eller lika lyckliga när vi har som mål att få någon att le (ett konkret mål) jämfört med när målet är att göra någon lycklig i största allmänhet (ett abstrakt mål)?

Jag förstår att många av de mål de flesta av oss har att uppfylla på jobbet handlar om helt andra saker än att räkna leenden, men för dig som strävar efter höjd kundtillfredsställelse är en direkt parallell “ett leende från kunden under köpet” (konkret) kontra “nöjdare kunder” (abstrakt).

De sex experimenten
I korthet gick experiment 1 till 3 ut på att den ena hälften av testdeltagarna fick i uppgift att under de närmaste 24 timmarna göra något som får någon annan att le (konkret) och den andra hälften att göra något som gör någon annan lycklig (abstrakt). Forskarna fann att deltagarna med det konkreta målet kände större tillfredsställelse än de med det abstrakta, bland annat på grund av att det för dem var lättare att avgöra om de nått målet. Det konkreta målet var mer “avbockningsbart”.

I experiment 4 testade de om detta gäller också för andra slags mål genom att istället be deltagarna göra något som ökar andelen avfall de återvinner (konkret) respektive göra något som bidrar till ett hållbart samhälle (abstrakt). Effekten blev densamma - de med konkreta mål kände större tillfredsställelse.

Vad är poängen?
Är det verkligen viktigt att utföraren känner tillfredsställelse och lycka av att nå målen? Spelar det någon roll? Det är väl ändå bara ett jobb som ska göras? Jo, när det gäller mål som bygger på vår egen prestation, till exempel i hur vi möter kunden; nog blir resultatet bättre om vi i det bemötandet känner oss glada, upplyfta och hoppfulla istället för molokna, missmodiga och hopplösa?

De flesta tror först inte på det här
Experiment 5 syftade till att säkerställa resultaten hittills och vad de fann i experiment 6 var synnerligen intressant, tycker jag: merparten av deltagarna antog att det inte skulle spela någon roll om målet var abstrakt eller konkret formulerat, vilket experimentet visade att de hade fel i.

Så, om du fortfarande är skeptisk till om detta verkligen gör någon skillnad, är du i gott sällskap.

Gör så här
Men, om du vill ta fasta på vad Rudd et al fann i studien, gör så här:

  1. Påminn dig om vilka mål du har att uppfylla den närmaste tiden. Om du behöver, ta fram dem så du ser dem tydligt.

  2. Rannsaka målen. Är de så konkret formulerade så du lätt kan avgöra om du når vart och ett eller inte?

  3. Om de är mer abstrakta än de skulle kunna vara - ta en stund och hitta en mer konkret formulering.

  4. Behöver du stämma av och få OK på de nya formuleringarna med någon - bestäm dig för när och hur du gör det. Har ni kanske ett möte ändå inom kort?

Mer motiverad
Om du formulerar de mål du har att uppfylla så konkret att du lätt ser att du nått dem, kommer du att känna större geist och tillfredsställelse när de är nådda. Du blir mer motiverad att göra det arbete som krävs och du får oftare ta hem de små segrar som gör storverk för vår trivsel på jobbet.

Hur gör du?
Hur har du gjort i din organisation för att få målen konkret formulerade - särskilt om du inte är chef? Berätta! Skriv en kommentar. 

Kommentera (Inga kommentarer)

Skriv en kommentar

  (för att undvika spam)

Om du väljer att publicera en kommentar så godkänner du även att vi får spara den och dina uppgifter (namn, e-mail, webbadress) samt att vi får visa upp den här på bloggen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.