Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 juni

Vill du skriva här i sommar?


Datum: 2012-06-08 18:17

Jag kom­mer som van­ligt att ta en lång som­marse­mes­ter från mid­som­mar till ett par veck­or in i augusti, men det vore trevligt om det fort­sat­te kom­ma nytt mate­r­i­al här på Struk­tur­bloggen ändå. 

Kanske vill du skriva?

Har du lust att skri­va ett eller ett par blog­gin­lägg om struk­tur, om något knep som funger­ar särskilt bra för dig eller kanske om vad du gör för förän­dringar under det att du läs­er min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! — hör av dig till mig. Innan midsommar.