Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 apr.

Se gratis, digital strukturföreläsning på fredag 2022-04-29


Datum: 2022-04-27 09:34

Vill du se en föreläs­ning med mig allde­les gratis?

På fredag den 29 april kl 8:30 håller jag näm­li­gen en öppen, dig­i­tal föreläs­ning och du är varmt välkom­men att titta.

Jag kom­mer att dela med mig av fyra struk­tur­grepp som ger dig mer tid att leda — dig själv och andra.

Jag bjud­er ock­så på metaforiska bullar, vif­tar med trädgårdss­padar och öpp­nar — hör och häp­na! — Pan­do­ras mapp!

Vill du se min föreläs­ning, anmäl dig på talar​nas​.se. Det är gratis och gott!

(Allti­hop är en del av talar­förmedlin­gen TALAR­NAS frukost­föreläs­ningsvec­ka Fem-i-Rad, där vi bjud­er på fem kost­nads­fria föreläs­ningar fem morgnar på raken.)