Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 apr.

En av de 100?


Datum: 2020-04-19 16:56

Var­je år sät­ter bran­schor­ganet Even­t­ef­fect sam­man en lista på de 100 mest pop­ulära föreläsar­na i Sverige, vil­ka väljs ut genom nominer­ing och omröstning.

För­ra året hade jag gläd­jen (för det är onek­li­gen ett upplyf­tande fak­tum!) att kom­ma med på listan.

Det vill jag såk­lart göra ock­så i år, men det hänger på om jag blir nomin­er­ad — av dig, till exempel.

Så, har du lust att hjäl­pa mig genom att nomin­era mig? Du förstår att jag skulle vara myck­et tacksam.

Här gör du det. 

Tack!