Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 apr.

Hur du omformulerar text till talspråk automatiskt


Datum: 2020-04-20 09:06

Jag skriv­er en hel del i mitt jobb — och jag spelar in pod­casts. När jag har ett manus att läsa när jag spelar in, vill jag att det ska låta min­dre formellt än när jag skriver.

Så, jag behöver skri­va om tex­ten i tal­språks­form. Eller, jag kan låta min dator göra det automa­tiskt. Låt mig visa hur!