Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 sep.

Jag är en av Sveriges 100 populäraste föreläsare


Datum: 2019-09-17 11:18

Höst­sä­songen är i full gång och en van­lig tis­dag i sep­tem­ber som idag, står jag oftast på en scen eller sit­ter på ett plan eller ett tåg, men idag är jag med på en lista.

Jag måste säga att jag upp­skat­tar ock­så det — i syn­ner­het på en lista som bran­schor­ganet Even­t­ef­fects lista över de pop­uläraste föreläsar­na i Sverige.

Rös­tade du på mig — varmt tack!