Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 apr.

Vecka 16, 2020: Inspirationsklädstreck


Datum: 2020-04-17 07:45

Vec­ka 16. Vad har jag var­it och vad har jag gjort? Allt­så, av virusskäl här, på kon­toret — och byg­gt onlinekurser.

Allt­så, det är ju inte särskilt kul för dig att tit­ta på en hel min­ut eller hur lån­ga de här veck­ovide­or­na brukar vara. Det är ju inte heller så kul för mig att berät­ta om det­ta — hela tiden — att jag har var­it på kon­toret varen­da vecka.

Så, låt mig visa dig någonting annat, som är mer inspirerande.