Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 feb.

Den engelska strukturboken är här


Datum: 2017-02-09 13:53

Det är med stor gläd­je och en smu­la stol­thet jag idag kan med­dela att den engel­s­ka utgå­van av min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” nu är publicerad.

I engel­sk över­sät­tning är titeln Super Struc­tured — how to over­come chaos and win back time” och pré­cis som i den sven­s­ka utgå­van är den ett trän­ing­spro­gram i 31 steg genom struk­turens tre områ­den Organ­is­era, Fokusera och Automatisera.

Boken släpps i Storbri­tan­nien i det­ta nu och i USA senare i mars.

Vill du trä­na struk­tur på engel­s­ka eller om du har engel­skspråki­ga kol­le­gor världen över som skulle ha nyt­ta (och gläd­je) av att bli mer struk­tur­erade, läs­er du allt om boken och beställer den i för­laget LID Pub­lish­ings webshop.

Dessu­tom, för att fira pub­licerin­gen, får du som struk­tur­blog­gläsare hela 40% rabatt på bokpriset om du anger koden SS40 i kassan!

Trevlig läs­ning.