Den engelska strukturboken är här | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 feb.

Den engelska strukturboken är här


Datum: 2017-02-09 13:53

Det är med stor gläd­je och en smu­la stol­thet jag idag kan med­dela att den engel­s­ka utgå­van av min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” nu är publicerad.

I engel­sk över­sät­tning är titeln Super Struc­tured — how to over­come chaos and win back time” och pré­cis som i den sven­s­ka utgå­van är den ett trän­ing­spro­gram i 31 steg genom struk­turens tre områ­den Organ­is­era, Fokusera och Automatisera.

Boken släpps i Storbri­tan­nien i det­ta nu och i USA senare i mars.

Vill du trä­na struk­tur på engel­s­ka eller om du har engel­skspråki­ga kol­le­gor världen över som skulle ha nyt­ta (och gläd­je) av att bli mer struk­tur­erade, läs­er du allt om boken och beställer den i för­laget LID Pub­lish­ings webshop.

Dessu­tom, för att fira pub­licerin­gen, får du som struk­tur­blog­gläsare hela 40% rabatt på bokpriset om du anger koden SS40 i kassan!

Trevlig läs­ning.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.