Njut natur, så gör du färre fel | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 feb.

Njut natur, så gör du färre fel


Datum: 2017-02-06 16:16

Under­stun­dom skaf­far vi oss uppgifter som verk­li­gen är att bita i och där vi får nyt­t­ja våra för­må­gor till ful­lo. De kan vara men­talt ansträn­gande och ta tid att slut­föra. För mån­ga av oss är det just dessa uppgifter, där vår kom­pe­tens verk­li­gen kom­mer till sin rätt, som är de vi tyck­er bäst om. Det är här vi får kän­na att vi lever. Det är för det­ta vi har valt just den här yrkesbanan.

När något är svårt är det lätt att göra fel och gör vi fel, får vi göra om och rät­ta till. Det tar tid — tid av vår arbet­stid vi kan uppl­e­va är knapp och som vi hellre vill ägna åt annat än omar­bete. Vad kan vi så göra för att göra mer rätt när vi gör något krä­vande? Kanske ger färsk forskn­ing från Aus­tralien oss en ledtråd.

Grått eller grönt
Kate Lee vid Uni­ver­si­ty of Mel­bourne lät 150 per­son­er utföra en kom­plicer­ad övn­ing­suppgift med mån­ga oli­ka moment. Halvvägs igenom uppgiften fick delt­a­gar­na ta en mikropaus under 40 sekun­der under vilken de fick tit­ta på en bild. Hälften fick se en bild på en grå betongy­ta och hälften en bild på en blom­strande som­maräng. Sedan åter­gick de till att lösa den kom­plicer­ade uppgiften.

Äng gav mer poäng
Vad hände? Jo, de som tit­tade på blom­sterän­gen gjorde avsevärt färre fel under andra hal­van av övnin­gen än de som tit­tade på en betongy­ta gjorde. Med stöd av två ytterli­gare tester drog Lee slut­sat­sen att genom att nju­ta av en bild av en natur­miljö ökar vi vårt fokus och kon­cen­tra­tions­för­må­ga mer än om vi betrak­tar betong — även om det bara rör sig om en paus på 40 sekun­der. Var­för? Ja, säg det. Vill du grä­va dju­pare i Kate Lees studie finner du den här.

Gör så här
Vill du tes­ta Lees metod och se om den hjälper dig till färre fel, leta upp en natur­bild du tyck­er om. Häng upp den där du lätt ser den när du arbe­tar eller gör den till din datorskrivbor­ds­bak­grund, så har du den lätt till­gäng­lig (om du inte fyller datorskrivbor­det av doku­ment, såklart).

För­resten, vi har ju mån­ga möj­ligheter att själ­va ta en snygg bild på natur vi skulle råka befinna oss i. 

Om du vill, gör det till en utman­ing för dig själv att under närm­s­ta tiden bege dig ut i naturen och ta åtmin­stone en njut­bar bild att vila ögo­nen på under 40 sekun­der eller mer närhelst du vill öka din kon­cen­tra­tions­för­må­ga väl till­ba­ka på jobbet.

Som av en hän­delse har jag en bild på Eagle Lake jag tog på vår Lake Tahoe-tripp i som­ras som min datorskrivbor­ds­bak­grund — bara för att jag tyck­er om det, långt innan jag fick höra talas om Kate Lees forskn­ing. Har du den senaste tiden sett mig föreläsa har ock­så du sett bilden innan jag bör­jat. Om du känt dig mer kon­cen­tr­erad därefter, kan bara du avgöra.

Eller, har du möj­lighet, ta såk­lart en kort prom­e­nad i naturen där du är, som en paus under dagen.

Flo­ra och fau­na ger fokus
Om vi ska lita på vad Kate Lee fann, gyn­nar det oss att se vack­er natur kor­ta stun­der under arbets­da­gen. Det fina är att vi inte behöver arbe­ta i lands­bygd för att få gläd­jas åt de pos­i­ti­va effek­ter­na, utan det räck­er tydli­gen med en enkel still­bild. En fin möj­lighet till effek­ti­vare utför­da uppgifter!

Hur gör du?
Hur skulle du göra för att få mer natur i din arbetsvardag? Inspir­era mig och andra läsare genom att dela med dig i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.