Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 mars

Boka förutsebara möten långt i förväg


Datum: 2021-03-03 10:39

Det är svårare att hit­ta möjlig mötestid ju när­mare i tid du letar — särskilt om ni är fler än två som ska träf­fas. Där­för tar det ock­så län­gre tid att boka ett möte när varslet är kort, vilket gör att du får min­dre tid att arbe­ta med andra, vik­ti­gare uppgifter. 

Där­för föres­lår jag att du bokar förut­se­bara möten långt i förväg.

Hur? Jo, såhär:

Vad har du för knep för att boka mötestid snabbt och lätt? Berät­ta!

En hand räcker fram ett vitt kuvert mot en turkos bakgrund

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt än via video att få det av mig - i poddar, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!