Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 mars

Intervju i ATL


Datum: 2021-03-08 12:23

Lant­brukets affärstid­ning ATL inter­vjuade mig om hur man ska få (och hål­la!) skrivbor­det tomt. Jag delade med mig av en hand­full tips, som du läs­er här.