Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 mars

Intervju i Kollega: "10 tips för ordning i inkorgen"


Datum: 2021-03-02 12:32

Tid­nin­gen Kol­le­ga inter­vjuade mig nyli­gen om hur vi kan ta kon­troll över arbetsme­jlen när den mest framkallar vån­da och stress.

Jag delade med mig av 10 tips som du ock­så gär­na får ta del av här.