Sidhuvud

Föreläsning "Med andan i halsen"

Mån­ga är vi som lätt får för myck­et att göra. Men, med med­veten pri­or­i­ter­ing är det ändå fullt möjligt att ska­pa en angenäm till­varo på jobbet.

I föreläs­nin­gen Med andan i halsen — hur pri­or­it­era bäst när det är som mest”, pre­sen­ter­ar David Stiern­holm två konkre­ta verk­tyg för att dels sän­ka arbets­be­last­nin­gen på lång sikt, dels ta oss hel­skin­nade genom de där dagar­na då det bara är för mycket”.

Så här tyck­er våra kun­der om tidi­gare föreläsningar.

Skic­ka en för­frå­gan nu.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Pratbubbla

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Pratbubbla

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Pratbubbla

Utdrag ur bloggen:

clock icon2024-02-28

Lös något litet lätt

Är det bara stora strukturförbättringarna det är värt besväret att lägga tid på? Jag menar de där...

right arrow

clock icon2024-02-26

Podd: Klart! nr 660 - Vad behöver ändras för att du ska må tiptop?

Hur gör du för att ge dig bäst förutsättningar i tuffa tider? I veckans avsnitt av Klart! får du...

right arrow

clock icon2024-02-26

Så behåller du fokus när du behöver vara tillgänglig samtidigt

Att dra dig undan, stänga om dig och se till att du förblir ostörd när du behöver fokusera på en...

right arrow