Endagskurs | David Stiernholm

Sidhuvud

Endagskurs i personlig effektivitet

God struk­tur gör att du hin­ner mer, gör rätt sak i rätt tid och bör­jar var­je dag med ett tomt skrivbord.

Under en dag får du lära dig:

• Ett struk­tur­erat arbetssätt som gör dig redo för vad som än dyk­er upp”.

• Hur du lätt håller koll på allt du har att göra, utan att glömma.

• Hur du lagrar doku­ment så att du smidigt hit­tar dem när du behöver.

• Hur du håller ditt skrivbord tomt på högar utan att för­lo­ra vik­tigt material.

• Hur du snab­bare hanter­ar mail.

• Hur du håller koll på uppgifter andra åtag­it sig.

• Hur du får rätt sak gjort i rätt tid och gör rätt pri­or­i­ter­ing bland det du har att göra.

• Hur du hanter­ar mail, att-göra-uppgifter och kalen­dern på smidigt sätt i Out­look eller Notes.

• Hur du smidigt iden­ti­fier­ar och hanter­ar de van­li­gaste tidstjuvarna.

• Hur du ska­par bal­ans i tillvaron.

I kursen var­vas teori med prak­tiska övningar som direkt anknyter till din dagli­ga arbetssi­t­u­a­tion. Inför att du kom­mer till­ba­ka till varda­gen på job­bet, ska­par du en konkret han­dlings­plan som hjälper dig att sät­ta det du lärt dig i verket.

För ett smakprov från kursen, klic­ka igång pre­sen­ta­tio­nen till höger (med speaker).

Genom­snit­tligt betyg ur samtli­ga kur­sutvärderingar: 4,6 på en 5‑gradig skala.

Så här tyck­er tidi­gare kun­der om kursen.

Skic­ka en för­frå­gan nu.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2021-10-12

Har du för vana att skjuta upp saker du har att göra? Om så, är du i gott sällskap. Handen på...

right arrow

clock icon2021-10-11

Var är verbet?

Avgörande när det gäller att ha en god struktur är att vara konkret, utförlig och precis - i...

right arrow

clock icon2021-10-06

I höst håller jag tre öppna strukturkurser i arrangemang av Confex - i Stockholm, Malmö och via...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.