Sidhuvud

Uppföljning efter kurs eller föreläsning

Att ändra vanor är ofta inte gjort i en handvändning och därför bokar många kunder ett eller flera uppföljningstillfällen ett par veckor efter kursen eller föreläsningen (och med ett par veckors mellanrum då det är flera tillfällen), då deltagarna får ytterligare tips och råd för att komma igång igen när de åkt tillbaka i ”gamla hjulspår”.

På plats ...

Uppföljningarna sker antingen i grupper om 3-4 personer eller individuellt på respektive deltagares arbetsplats. Under uppföljningen talar vi om vad deltagarna bestämt sig för att sätta igång med, hur det har gått med implementationen av det och deltagarna får ytterligare hjälp att förbättra sin vardagsstruktur inom de områden de har behov.

… eller på distans

Ett alternativ till uppföljning på plats är uppföljning på tu man hand via Teams, Zoom eller annan distansmötestjänst. Också under denna form talar vi om vad deltagaren bestämde sig för under kursen, hur det har gått och deltagaren får ytterligare hjälp att förbättra strukturen - till exempel i att göra-listan i datorn, i mappstrukturen, i mailen eller vad som är aktuellt.

Ju fler gånger, desto bättre

Återkommande uppföljningar säkerställer att de medarbetare som är motiverade att göra förbättringar också får dem gjorda, med stärkta resultat som följd.