Vill du ha en gratis enmans-session i Stockholm? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 aug.

Vill du ha en gratis enmans-session i Stockholm?


Datum: 2012-08-17 14:13

Inom ramen för mitt samar­bete med Psykologi­fab­riken behöver jag hjälp av dig som arbe­tar någon­stans i Stock­holms inner­stad och som behöver strukturhjälp. 

Vill du ha en gratis enmans-ses­sion med mig och upp­skju­tande­be­teen­de­ex­perten tilli­ka psykolo­gen Alexan­der Rozen­tal de när­maste veck­o­r­na, hör av dig så berät­tar jag mer.

Upp­da­ter­ing: Intres­set för det här erb­ju­dan­det har var­it allde­les överväldigande och vi har fått väldigt mån­ga svar. Tack! Vi är nu i färd med att väl­ja vem som blir vår adept och jag tror att vi kom­mer att hit­ta någon bland alla dem som hört av sig. Så, vi behöver tyvärr inte fler att väl­ja bland just för ögonblick­et. Kanske blir det fler tillfällen framöver.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.