Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 aug.

Vill du ha en gratis enmans-session i Stockholm?


Datum: 2012-08-17 14:13

Inom ramen för mitt samar­bete med Psykologi­fab­riken behöver jag hjälp av dig som arbe­tar någon­stans i Stock­holms inner­stad och som behöver strukturhjälp. 

Vill du ha en gratis enmans-ses­sion med mig och upp­skju­tande­be­teen­de­ex­perten tilli­ka psykolo­gen Alexan­der Rozen­tal de när­maste veck­o­r­na, hör av dig så berät­tar jag mer.

Upp­da­ter­ing: Intres­set för det här erb­ju­dan­det har var­it allde­les överväldigande och vi har fått väldigt mån­ga svar. Tack! Vi är nu i färd med att väl­ja vem som blir vår adept och jag tror att vi kom­mer att hit­ta någon bland alla dem som hört av sig. Så, vi behöver tyvärr inte fler att väl­ja bland just för ögonblick­et. Kanske blir det fler tillfällen framöver.