Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 aug.

Tillbaka från stranden


Datum: 2012-08-17 13:45

Nu är jag så åter i tjänst igen, efter en syn­nerli­gen skön lån­gledighet. Sedan i måndags har jag här på kon­toret job­bat mig igenom sju veck­o­rs mail­skörd så att mail­box­en åter är tom och all­tefter­som tar hösten form vad gäller upp­drag, resor och ledighet. 

Under som­maren har jag fått fin hjälp med blog­gan­det av mina kära som­mar­blog­gare; ett exper­i­ment jag defin­i­tivt vill upprepa näs­ta år. För mig som så myck­et ser min egen text och hör min egen röst har det var­it berikande att få andras syn­vin­klar på struktur.

Förs­ta uppla­gan av struk­tur­bo­ken sålde slut under bör­jan av som­maren och lagom till hösten har vi nu andra uppla­gan i lager. Har du inte köpt ditt ex, gör du det på www​.struk​tur​bo​ken​.se.

I höst kom­mer jag att ha flera öpp­na, kost­nads­fria event för dig som vill träf­fa mig och höra en föreläs­ning i levande livet, så håll ögo­nen öpp­na efter mer om det här på bloggen framöver.

På måndag kom­mer för övrigt höstens förs­ta utgå­va av mitt struk­tur­tipsveck­o­brev Klart! ut. Då hand­lar det om att hit­ta just dina ostruk­turfres­telser för att kun­na avvär­ja dem. Är du ännu inte prenu­mer­ant, anmäl dig här.

Det var allt för nu. Jag ser fram emot hösten. Kanske ses vi?