Tillbaka från stranden | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 aug.

Tillbaka från stranden


Datum: 2012-08-17 13:45

Nu är jag så åter i tjänst igen, efter en syn­nerli­gen skön lån­gledighet. Sedan i måndags har jag här på kon­toret job­bat mig igenom sju veck­o­rs mail­skörd så att mail­box­en åter är tom och all­tefter­som tar hösten form vad gäller upp­drag, resor och ledighet. 

Under som­maren har jag fått fin hjälp med blog­gan­det av mina kära som­mar­blog­gare; ett exper­i­ment jag defin­i­tivt vill upprepa näs­ta år. För mig som så myck­et ser min egen text och hör min egen röst har det var­it berikande att få andras syn­vin­klar på struktur.

Förs­ta uppla­gan av struk­tur­bo­ken sålde slut under bör­jan av som­maren och lagom till hösten har vi nu andra uppla­gan i lager. Har du inte köpt ditt ex, gör du det på www​.struk​tur​bo​ken​.se.

I höst kom­mer jag att ha flera öpp­na, kost­nads­fria event för dig som vill träf­fa mig och höra en föreläs­ning i levande livet, så håll ögo­nen öpp­na efter mer om det här på bloggen framöver.

På måndag kom­mer för övrigt höstens förs­ta utgå­va av mitt struk­tur­tipsveck­o­brev Klart! ut. Då hand­lar det om att hit­ta just dina ostruk­turfres­telser för att kun­na avvär­ja dem. Är du ännu inte prenu­mer­ant, anmäl dig här.

Det var allt för nu. Jag ser fram emot hösten. Kanske ses vi?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.