Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 jan.

Video: Sluta upp med att göra det förlegade


Datum: 2024-01-30 08:19

Då och då i ditt arbete får du nya arbet­suppgifter. Med åren blir uppgifter­na bara fler. Till slut räck­er tiden inte till.

Är det fort­farande viktigt?

Rannsakar du då dig själv och vad du läg­ger tid på om dagar­na, är chansen stor att du finner något som alltid” har var­it vik­tigt, men som nu inte län­gre är det.

Slu­ta då upp med att göra det för­legade. Hur? Låt mig förklara:


Vill du ha mer?

Laptop på en köksö i ljust trä. På skärmen visas Youtube-loggan.

Du hittar mängder av fler videor som denna på min YouTube-kanal.

Jag vill se fler videor