Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 jan.

Jag fick ett ovanligt tips om att schamponera sig


Datum: 2024-01-29 09:32
En person tvättar sitt hår med vatten som stänker omkring.

Häromda­gen fick jag vara med om en av föreläsar­livets höjdpunkter!

När jag föreläste om struk­tur på häp­nadsväckande fina Sankt Jör­gen Park för spän­nande bolaget ProDe­sign delade en av medar­be­tar­na med sig av en sådan där rolig okon­ven­tionell lös­ning på ett van­ligt vardagsprob­lem. Se här, bara:

Jag kände verk­li­gen igen mig i hur det kan vara vis­sa morgnar när jag duschar. Gör du?

Mer struk­tur än schampo

Såk­lart talade vi mest mer på all­var om struk­turen på job­bet, men sådana här geniala små knep får mig på fall. De för­gyller min föreläsarvardag!

Så tyck­te ProDe­sign om föreläsningen

Men, vad tyck­te då ProDe­sign om min föreläs­ning? Jo, såhär skriv­er min upp­drags­gi­vare Lars Rettne:

Tack för en inspirerande dag och utöver hal­lelu­ja-känsla under själ­va före­draget har vi fått verk­tyg som bestående under­lät­tar och struk­tur­erar vår vardag. Sys­tem­a­tiskt arbetssätt med MS ToDo är ett.”

Tusen tack, Lars och kol­le­gor­na på ProDe­sign för möjligheten!


Vill du också se en föreläsning om struktur?

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor föreläser på en scen, skrattar med publiken under det att han tar några steg. I bakgrunden skymtar en panoramabild över Palmas hamn.

Jag håller gärna en sådan föreläsning som jag höll för ProDesign också för er på ditt jobb (ni måste inte ha ett ovanligt tips att komma med i retur 😉). 

Jag vill ha ett förslag