Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 mars

Video: Så skapar du bra hybridmöten


Datum: 2022-03-24 15:56

Vet du vad Anna Bell­man gav mig för tips när jag frå­gade henne hur man ska­par bra hybridmöten?

Jag fick näm­li­gen själv frå­gan av en läsare, men just det­ta ämne lig­ger ett uns utan­för den slags struk­tur på job­bet som jag valt att fokusera på. 

Så, då frå­gade jag min vän och föreläsarkol­le­ga tilli­ka mod­er­a­torn Anna, som verk­li­gen är expert på hybrid­möten (och andra slags möten ock­så, för den delen!).

Hon gav mig hela fem (5) bra tips!

För­resten, har du något ytterli­gare tips för att få hybrid­möte­na effek­ti­va och givande? Berätta!