Video: Så skapar du bra hybridmöten | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 mars

Video: Så skapar du bra hybridmöten


Datum: 2022-03-24 15:56

Vet du vad Anna Bell­man gav mig för tips när jag frå­gade henne hur man ska­par bra hybridmöten?

Jag fick näm­li­gen själv frå­gan av en läsare, men just det­ta ämne lig­ger ett uns utan­för den slags struk­tur på job­bet som jag valt att fokusera på. 

Så, då frå­gade jag min vän och föreläsarkol­le­ga tilli­ka mod­er­a­torn Anna, som verk­li­gen är expert på hybrid­möten (och andra slags möten ock­så, för den delen!).

Hon gav mig hela fem (5) bra tips!

För­resten, har du något ytterli­gare tips för att få hybrid­möte­na effek­ti­va och givande? Berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.