Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 mars

Podd: Klart! nr 584 - Hitta rätt mejl fort utan att söka


Datum: 2022-03-28 08:45

Det är smidigt att spara alla mejl i en enda arkivmapp (eller få under­map­par) och sedan söka fram det mejl man behöver hit­ta, tyck­er jag.

Men, vis­sa sökningar gör vi om och om igen — var­je dag, några gånger i veck­an eller åtmin­stone så ofta att det blir onödigt bökigt att behö­va skri­va in sök­be­grep­pen som träf­far rätt var­je gång.

I veck­ans avs­nitt, som är det 584:e i ord­nin­gen, berät­tar jag hur du kan snabbt hit­ta den typ av mejl du ofta sök­er efter, utan att du behöver göra själ­va söknin­gen igen och igen. 

Använ­der du en sådan funk­tion som jag talar om? I så fall, till vad för mejl använ­der du den? Berät­ta, för jag vill få inspi­ra­tion till att för­fi­na min struk­tur ännu mer! 

Klart! finns ock­så som veck­o­brev som du kan få till din mejl. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.