Podd: Klart! nr 583 - Så fångar du upp det viktiga… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 mars

Podd: Klart! nr 583 - Så fångar du upp det viktiga i yviga chattar


Datum: 2022-03-21 08:45

Chat­ten är ett på mån­ga sätt fritt och enkelt kom­mu­nika­tionsverk­tyg. Man behöver inte tän­ka på häl­snings­fras­er och att for­mat­era tex­ten så att den blir lät­tläst (som i mejl), utan bara gå pang på röd­be­tan, skri­va vad man vill ha sagt och föra snabb, kort­fat­tad dialog.

Men, när chat­ten används myck­et, finns det en risk att ock­så verk­samhet­skri­tiska dialoger förs där.

Rätt som det är har några bestämt något och lika fort försvin­ner det beslu­tade i his­toriken. De som inte var med i dialo­gen i stun­den mis­sar vad som sagts och sak­er risker­ar fal­la mel­lan stolarna.

I det­ta avs­nitt, nr 583, delar jag med mig av vad du behöver hål­la koll på för att inte mis­sa något i chat­ten. Det är tre saker.

Hur gör du för att bal­ansera att du både har fria, yvi­ga chat­tar och mer for­malis­er­ade kanaler med sam­ma per­son­er? Hur håller ni isär det? Och, hur gör du när det risker­ar bli rörigt?

Skriv till mig på david@​stiernholm.​com och berät­ta. Det­ta är en allt mer aktuell frå­ga för mån­ga och jag är nyfiken på att höra ditt bäs­ta tips.

Klart! finns ock­så som veck­o­brev som du kan få till din mejl. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.