Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 okt.

Att göra-listan finns för att hjälpa ditt framtida jag


Datum: 2023-10-05 07:41
En äldre, distingerad herre lämnar över en lista på ett vitt papper till en ung pojke - allt i den milda kvällssolen.

När du skriv­er de uppgifter som står på din att göra-lista, gör det så lätt som möjligt för dig att sedan förstå vad du menade.

  • Skriv utförligt.
  • Använd hela meningar.
  • Nämn sak­er vid deras rät­ta namn.
  • Använd bara förko­rt­ningar du använt länge (istäl­let för att hit­ta på något smart” i stunden).

Det tar lite, lite län­gre tid än att bara pli­ta ner nå’t”.

Men, det är värt besväret.

Nog vill du visa omsorg om dig själv — den som du är imorgon?

Visa ännu mer omsorg om dig själv

Rund närbild på en mörkblå bok med titeln "Förenkla på jobbet" i rosa.

... och ta ett extra tag om strukturen genom min senaste bok "Förenkla på jobbet - gör det krångliga lätt".

Jag vill beställa ett ex