Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 nov.

Video från Mamtreprenör 2010


Datum: 2010-11-07 21:54

I lördags föreläste jag så på even­tet Mamtreprenör 2010 här i Göteborg. 

Rubriken var Struk­törens bäs­ta tips till före­ta­gande föräl­drar” och jag tog sedan länge fram­lidne Bene­dict av Nur­sia till hjälp när det gällde inspirationen.

Här är en kort video från föreläsningen:

Vill du se åhörarko­pi­or­na över bilder­na jag visade, finner du dem här.

Jag kom­mer gär­na till din organ­i­sa­tion och föreläs­er, t ex om något av mina mest önskade föreläs­ningsäm­nen. Kon­tak­ta mig här.