Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 nov.

Gul läsk och mandelskorpor


Datum: 2010-11-05 15:21

I veck­an gjorde Göte­borgs-Posten en inter­vju med mig om hur man bär sig åt för att kom­bin­era före­ta­gande med att vara förälder. Efter­som mina barn var med, fick jag tillfälle att nyt­t­ja ett av mina mest kraft­ful­la struk­turverk­tyg för att få sam­ta­la ostört — gul läsk och mandelskorpor.

Inter­vjun var med anled­ning av att jag imor­gon föreläs­er om just det­ta ämne på Mamtreprenör 2010 här i Göteborg.

Bild: Elis­a­beth Alvenby