Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 jan.

Video: Förvara inte i flödet


Datum: 2024-01-16 08:32

Jag blev påmind om en struk­tur­prin­cip vi alla bör föl­ja. Gör vi inte det, blir det rörigt.

Principen är: För­vara inte i flödet.

Det är nog väl kryp­tiskt, så låt mig exem­pli­fiera i den här kor­ta videon:

Kom­mer du på något hos dig som jämt lig­ger i vägen och stör flödet och som skulle kun­na få en bät­tre plats? Berät­ta för mig!


Vill du se mer?

Väggmonterad TV visande YouTube-logotypen.

Du hittar mängder av fler videor som denna på min YouTube-kanal.

Jag vill se fler videor