Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 apr.

Vecka 14, 2020: Trots


Datum: 2020-04-03 08:23

I ons­dags skulle vi i vår familj ha åkt till Tokyo, som var­je påsk de senaste åren, för att väl­tra oss i körs­bärs­blom. Så blev det inte. Men Tokyo finns kvar och snart är det vår igen. Istäl­let blev det en vec­ka i mer still­het, men ändå med viss aktivitet. Jag har gjort en något annor­lun­da videoin­spel­ning vars resul­tat du ser inom kort på min kanal på YouTube, jag inter­vjuades på långt avstånd av Char­lotte och Lisa i pod­den Med målet i sik­te” och fram­förallt skrev jag mängder av onlinekurs­man­us. Allde­les snart kom­mer det näm­li­gen inte bara en utan flera onlinekurs­er om struk­tur på job­bet att gå för den som vill ha smidi­gare arbets­da­gar och mer tid över till det som verk­li­gen är viktigt.

Dessu­tom lade jag ock­så märke till att Microsoft gått och bliv­it poet­iskt på gam­la dar.

Så, en kul vec­ka trots allt elände blev det!

Låt det bli veck­ans ord: trots!