Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 apr.

Vecka 15, 2020: Sådd


Datum: 2020-04-10 08:25

Stil­la veck­an före påsk har myck­et rik­tigt var­it stil­la — åtmin­stone när det gäller mitt van­li­ga struk­törsvärv. Jag har mer nju­tit av att den struk­tur jag ska­p­at funger­ar än jag har utforskat struk­tur­fäl­tet och exper­i­menter­at med nya knep. Efter­som bar­nen haft påsklov har vi gjort myck­et annat, med fokus på musik, hem­inred­ning, brädåkn­ing, vit­sip­por, vår­fixande och sådd. Är det något struk­tur­re­lat­er­at jag gjort, är det att så metaforiskt. Jag gör jobb nu som kom­mer att blom­stra sedan. Det gror och spi­rar. Snart öpp­nar min online-kurs-skola.

Så, det får bli ordet för veck­an. Sådd, allt­så. Så!