Vecka 13, 2020: Virtuellt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 mars

Vecka 13, 2020: Virtuellt


Datum: 2020-03-30 13:50

Ett pos­i­tivt resul­tat av det­ta coro­n­akriselände tror jag kom­mer vara att det virtuel­la mötandet blir ett allde­les van­ligt och etabler­at sätt att träf­fas. Jag tror inte att det kom­mer att ersät­ta på-plats-och-ställe-möte­na, men det kom­mer att bli ett självk­lart alter­na­tiv mer än det var­it tidigare.

I veck­an hade vi i talar­förenin­gen i tis­dags Zoom-möte om att ha Zoom-möte och labor­erat med polling och break­out rooms. Jag inter­vjuades i ons­dags av New York-baser­ade föreläsarkol­le­gan Therese Ged­da och veck­an avs­lu­tades med att jag på tors­da­gen körde ner till Malmö för att föreläsa på bran­schor­gan­i­sa­tio­nen Kost & Närings årli­ga Kostda­gar­na-kon­fer­ens, som det här året blev virtuell. Vi var ett tio­tal per­son­er på plats på Malmö Live och 700 delt­a­gare utsprid­da i sina hemorter runt hela lan­det. Syn­nerli­gen roligt!

Så, ordet för veck­an får bli virtuellt”.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.