Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 aug.

Vaska fram, skölj bort


Datum: 2022-08-22 08:00

Semes­tern är slut och en ny säsong tar fart. Vill vi inte ryckas rakt in i verk­samheten och rusa än hit, än dit, beroende på vad som dyk­er upp, utan istäl­let arbe­ta med­vetet och med god fram­förhåll­ning, gör vi rätt i att snabbt skaf­fa oss en tydlig och kom­plett bild av var vi står och vad som behöver bli gjort den när­maste tiden.

Några nyinkom­na överraskningar?

Under vår ledighet har det bil­dats högar i form av oläs­ta mejl, inkom­na med­de­landen och fil­er som kol­le­gor läm­nat ifrån sig. I dessa högar” döl­jer sig sak­er som ska göras, som vi inte kände till när vi gick på semester.
Vår att göra-lista vis­ar numera bara en del av san­nin­gen, så låt oss åter göra den komplett.

Gör så här

  1. Vas­ka fram allt som behöver göras ur det du tag­it emot under din från­varo. Läs mejl, lyssna av röst­brevlå­dan, gå igenom allt annat du fått till dig. Definiera allt som att göra-uppgifter och lägg in dem i din lista, så den är heltäckande igen. 

    Det här kan ta myck­et tid och kanske är kalen­dern redan full. Men, helt krasst har du att väl­ja på att göra det eller skyf­fla undan allt och hop­pas på det bäs­ta. Så, tac­ka nej till alla möten du kan de när­maste dagar­na till dess du gått igenom allt inkom­met, så du åtmin­stone får så myck­et tid som möjligt till det här.

  2. En del uppgifter i lis­tan från innan semes­tern är inte län­gre aktuel­la. Ta bort dem helt och hål­let. Skölj ock­så bort det du någon gång tänkt skulle vara bra att fixa vid tillfälle, men som nu mest känns som en extra tyn­gd. Lugn — du kom­mer att få bril­jan­ta idéer ock­så fort­sät­tningsvis. Nu är lis­tan kortare igen. Visst är det en befrielse?

Full koll och full fart framåt

Först nu, när vi gått igenom allt nytt, kan vi vara tryg­ga med att inget fall­er mel­lan sto­lar­na. När vi pri­or­it­er­ar gör vi det bland alla uppgifter; inte bara bland de vi råkat kom­ma på i stun­den. Vardagligt arbete i skön förviss­ning om att vi har ryggen fri.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt få en hel­hets­bild över dina åta­gan­den? Berät­ta gärna!