Vaska fram, skölj bort | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 aug.

Vaska fram, skölj bort


Datum: 2022-08-22 08:00

Semes­tern är slut och en ny säsong tar fart. Vill vi inte ryckas rakt in i verk­samheten och rusa än hit, än dit, beroende på vad som dyk­er upp, utan istäl­let arbe­ta med­vetet och med god fram­förhåll­ning, gör vi rätt i att snabbt skaf­fa oss en tydlig och kom­plett bild av var vi står och vad som behöver bli gjort den när­maste tiden.

Några nyinkom­na överraskningar?

Under vår ledighet har det bil­dats högar i form av oläs­ta mejl, inkom­na med­de­landen och fil­er som kol­le­gor läm­nat ifrån sig. I dessa högar” döl­jer sig sak­er som ska göras, som vi inte kände till när vi gick på semester.
Vår att göra-lista vis­ar numera bara en del av san­nin­gen, så låt oss åter göra den komplett.

Gör så här

  1. Vas­ka fram allt som behöver göras ur det du tag­it emot under din från­varo. Läs mejl, lyssna av röst­brevlå­dan, gå igenom allt annat du fått till dig. Definiera allt som att göra-uppgifter och lägg in dem i din lista, så den är heltäckande igen. 

    Det här kan ta myck­et tid och kanske är kalen­dern redan full. Men, helt krasst har du att väl­ja på att göra det eller skyf­fla undan allt och hop­pas på det bäs­ta. Så, tac­ka nej till alla möten du kan de när­maste dagar­na till dess du gått igenom allt inkom­met, så du åtmin­stone får så myck­et tid som möjligt till det här.

  2. En del uppgifter i lis­tan från innan semes­tern är inte län­gre aktuel­la. Ta bort dem helt och hål­let. Skölj ock­så bort det du någon gång tänkt skulle vara bra att fixa vid tillfälle, men som nu mest känns som en extra tyn­gd. Lugn — du kom­mer att få bril­jan­ta idéer ock­så fort­sät­tningsvis. Nu är lis­tan kortare igen. Visst är det en befrielse?

Full koll och full fart framåt

Först nu, när vi gått igenom allt nytt, kan vi vara tryg­ga med att inget fall­er mel­lan sto­lar­na. När vi pri­or­it­er­ar gör vi det bland alla uppgifter; inte bara bland de vi råkat kom­ma på i stun­den. Vardagligt arbete i skön förviss­ning om att vi har ryggen fri.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt få en hel­hets­bild över dina åta­gan­den? Berät­ta gärna!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.