Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 aug.

Så var min sommar


Datum: 2022-08-21 16:44
Havsvy med tre hus på styltor i Cape Porpoise, Maine

I ett småhus på 120 kvm finns det alltid ett skåp till. Det är inte sant, men det är så det har känts under alla de dagar under som­maren jag till­sam­mans med min bror har sli­tit med att töm­ma vårt föräl­dra­hem som nu har sålts. Det tog myck­et län­gre tid än jag trodde, så det är en av de sak­er som präglat den här sommaren. 

Bland allt det som fanns att gå igenom efter fem­tio års boende hit­tade jag en man­ick jag snick­rat som liten som skvall­rade om mitt framti­da gebit, antar jag:

Rund träplatta med tre fält med texten "Knacka, "Kom in" och "Stör ej". I mitten sitter en svart visare i trä.

Ett tydligt sätt att visa om ens familjemedlemmar/​kollegor är välkom­na in på rum­met, helt enkelt!

SUP:ande kvinna på sjön, beskådad av klippsittande flicka med keps.

Var­ma dagar på klip­pan också

Såk­lart fick vi i famil­jen flera sol­heta dagar ute på havet här på västkusten ock­så, som alla som­rar. När vi är på en klip­pa en hel dag från mor­gon till senefter­mid­dag flera dagar på rak­en står tiden still. Snarare än flera dis­tink­ta dagar känns det som ett till­stånd som pågår omät­bart länge, en åka ut på sjön”-bubbla att kli­va in i och ut ur. 

I år föll vi pladask för SUP:andet, vilket är en ny hob­by för oss. Det är roligt, lite knepigt och ger en känsla av frihet!

Kollage med tre bilder från New England. En paviljong, ett vitt hus, en gata i Boston.

En tur till New England

Som­maren bör­jade dock med att vi for till New Eng­land ett par veck­or. Vi var nyfik­na på den delen av USA, då vi i de trak­ter­na bara var­it i NYC. Hur ser det ut utan­för stan? 

Det visade sig vara oer­hört vack­ert och trevligt på alla sätt, så vi lär kom­ma till­ba­ka. Vi tyck­te mest om kust­nära delen av Con­necti­cut och regio­nen öster om Hud­son-flo­den norr om NYC, i del­stat­en New York, men bekan­tade oss ock­så med New Jer­sey, Mass­a­chu­setts, New Hamp­shire och Maine.

Ett grönt trähus med liggande panel vid en gata i Rockport, Massachusetts.

Det finns så myck­et att berät­ta om den här resan, men fram­förallt tyck­te jag att det var så oer­hört njut­nings­fullt att se alla vack­ra trähus — över­allt! Lig­gande pan­el är den bäs­ta pan­e­len, om du frå­gar mig. 

Men, var­ma pret­zels går inte heller av för hackor!

En fin sommar!

Såk­lart hit­tade vi på myck­et mer under den­na lån­ga som­marledighet, men dessa tre teman präglade den mest, tyck­er jag.

Det var en fin som­mar! Och, nu är höst­sä­songen här!