Så var min sommar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 aug.

Så var min sommar


Datum: 2022-08-21 16:44
Havsvy med tre hus på styltor i Cape Porpoise, Maine

I ett småhus på 120 kvm finns det alltid ett skåp till. Det är inte sant, men det är så det har känts under alla de dagar under som­maren jag till­sam­mans med min bror har sli­tit med att töm­ma vårt föräl­dra­hem som nu har sålts. Det tog myck­et län­gre tid än jag trodde, så det är en av de sak­er som präglat den här sommaren. 

Bland allt det som fanns att gå igenom efter fem­tio års boende hit­tade jag en man­ick jag snick­rat som liten som skvall­rade om mitt framti­da gebit, antar jag:

Rund träplatta med tre fält med texten "Knacka, "Kom in" och "Stör ej". I mitten sitter en svart visare i trä.

Ett tydligt sätt att visa om ens familjemedlemmar/​kollegor är välkom­na in på rum­met, helt enkelt!

SUP:ande kvinna på sjön, beskådad av klippsittande flicka med keps.

Var­ma dagar på klip­pan också

Såk­lart fick vi i famil­jen flera sol­heta dagar ute på havet här på västkusten ock­så, som alla som­rar. När vi är på en klip­pa en hel dag från mor­gon till senefter­mid­dag flera dagar på rak­en står tiden still. Snarare än flera dis­tink­ta dagar känns det som ett till­stånd som pågår omät­bart länge, en åka ut på sjön”-bubbla att kli­va in i och ut ur. 

I år föll vi pladask för SUP:andet, vilket är en ny hob­by för oss. Det är roligt, lite knepigt och ger en känsla av frihet!

Kollage med tre bilder från New England. En paviljong, ett vitt hus, en gata i Boston.

En tur till New England

Som­maren bör­jade dock med att vi for till New Eng­land ett par veck­or. Vi var nyfik­na på den delen av USA, då vi i de trak­ter­na bara var­it i NYC. Hur ser det ut utan­för stan? 

Det visade sig vara oer­hört vack­ert och trevligt på alla sätt, så vi lär kom­ma till­ba­ka. Vi tyck­te mest om kust­nära delen av Con­necti­cut och regio­nen öster om Hud­son-flo­den norr om NYC, i del­stat­en New York, men bekan­tade oss ock­så med New Jer­sey, Mass­a­chu­setts, New Hamp­shire och Maine.

Ett grönt trähus med liggande panel vid en gata i Rockport, Massachusetts.

Det finns så myck­et att berät­ta om den här resan, men fram­förallt tyck­te jag att det var så oer­hört njut­nings­fullt att se alla vack­ra trähus — över­allt! Lig­gande pan­el är den bäs­ta pan­e­len, om du frå­gar mig. 

Men, var­ma pret­zels går inte heller av för hackor!

En fin sommar!

Såk­lart hit­tade vi på myck­et mer under den­na lån­ga som­marledighet, men dessa tre teman präglade den mest, tyck­er jag.

Det var en fin som­mar! Och, nu är höst­sä­songen här!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.