Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Var lade jag det där kvittot?


Datum: 2010-02-19 10:55

Har du var­it med om att du i sam­band med tjän­stere­sa, kon­fer­ens eller min­gel tap­pat bort kvit­ton du skulle behövt redovisa, vis­itko­rt från folk du träf­fat eller noteringar från möten?

För­mod­li­gen har de försvun­nit genom att du stop­pat undan dem någon­stans för att ha när du kom­mer till­ba­ka på kon­toret och att du nu inte vet var det­ta någon­stans” är.

Porta­bel inkorg

Det behöver inte hän­da igen. Skaf­fa dig en porta­bel inko­rg som du alltid har med dig, förslagsvis i form av en litet krafti­gare plas­t­fic­ka. I den portabla inko­r­gen läg­ger du allt det där du behöver behand­la när du kom­mer till­ba­ka till kon­toret igen. Det kan t ex vara kvit­ton och bil­jet­ter att redovisa, mötes­no­teringar att ren­skri­va, vis­itko­rt från per­son­er att läg­ga upp som en kon­takt, hastigt ned­skriv­en uppgift att läg­ga till att-göra-lis­tan et c. På plats vid ditt skrivbord, töm­mer du inko­r­gen och tar hand om allt du sparat.

Återi­gen, konsekvens

Vit­sen med det hela är kon­sekvens. Om du, när du står där med lunchkvit­tot i hand vet pré­cis var du ska göra av det, kom­mer du aldrig mer behö­va leta efter bort­tap­pade sådana igen, utan du kan alltid kop­pla av i trygg förviss­ning om att det du behöver ta hand om till­ba­ka på kon­toret kom­mer vara lätt att hit­ta. Du vin­ner tid, lät­thet och avkoppling.

Gör så här

  1. På din lista för sak­er att göra när du ändå har tid över på stan, skriv att du ska gå till en pap­per­shan­del, t ex Mat­ton, Gran­it, Muji eller Ord­ning & Reda och väl­ja ut en plas­t­fic­ka av flergångskarak­tär som håller ett tag och som är öppen i en ände så du lätt kan stic­ka ner kvit­tona el dyl i fick­an, helst utan att behö­va ta upp den ur väskan.
  2. Köp plas­t­fick­an.
  3. Lägg plas­t­fick­an i din väs­ka och stop­pa alltid ditt behöver-till­ba­ka-på-kon­toret-mate­r­i­al i den i fortsättningen.

Hur gör du?

Ser din portabla inko­rg annor­lun­da ut? Har du något annat sätt att aldrig tap­pa bort kvit­ton och dylikt?

Välkom­men att kom­mentera nedan.