Var lade jag det där kvittot? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Var lade jag det där kvittot?


Datum: 2010-02-19 10:55

Har du var­it med om att du i sam­band med tjän­stere­sa, kon­fer­ens eller min­gel tap­pat bort kvit­ton du skulle behövt redovisa, vis­itko­rt från folk du träf­fat eller noteringar från möten?

För­mod­li­gen har de försvun­nit genom att du stop­pat undan dem någon­stans för att ha när du kom­mer till­ba­ka på kon­toret och att du nu inte vet var det­ta någon­stans” är.

Porta­bel inkorg

Det behöver inte hän­da igen. Skaf­fa dig en porta­bel inko­rg som du alltid har med dig, förslagsvis i form av en litet krafti­gare plas­t­fic­ka. I den portabla inko­r­gen läg­ger du allt det där du behöver behand­la när du kom­mer till­ba­ka till kon­toret igen. Det kan t ex vara kvit­ton och bil­jet­ter att redovisa, mötes­no­teringar att ren­skri­va, vis­itko­rt från per­son­er att läg­ga upp som en kon­takt, hastigt ned­skriv­en uppgift att läg­ga till att-göra-lis­tan et c. På plats vid ditt skrivbord, töm­mer du inko­r­gen och tar hand om allt du sparat.

Återi­gen, konsekvens

Vit­sen med det hela är kon­sekvens. Om du, när du står där med lunchkvit­tot i hand vet pré­cis var du ska göra av det, kom­mer du aldrig mer behö­va leta efter bort­tap­pade sådana igen, utan du kan alltid kop­pla av i trygg förviss­ning om att det du behöver ta hand om till­ba­ka på kon­toret kom­mer vara lätt att hit­ta. Du vin­ner tid, lät­thet och avkoppling.

Gör så här

  1. På din lista för sak­er att göra när du ändå har tid över på stan, skriv att du ska gå till en pap­per­shan­del, t ex Mat­ton, Gran­it, Muji eller Ord­ning & Reda och väl­ja ut en plas­t­fic­ka av flergångskarak­tär som håller ett tag och som är öppen i en ände så du lätt kan stic­ka ner kvit­tona el dyl i fick­an, helst utan att behö­va ta upp den ur väskan.
  2. Köp plas­t­fick­an.
  3. Lägg plas­t­fick­an i din väs­ka och stop­pa alltid ditt behöver-till­ba­ka-på-kon­toret-mate­r­i­al i den i fortsättningen.

Hur gör du?

Ser din portabla inko­rg annor­lun­da ut? Har du något annat sätt att aldrig tap­pa bort kvit­ton och dylikt?

Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.