Det är Klart! det blev ett kalas | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 feb.

Det är Klart! det blev ett kalas ...


Datum: 2010-02-23 09:33

… när jag har så trevli­ga struk­tur­tip­släsare som ville fira den hun­drade utgå­van av Klart!” med kaffe och tår­ta hos mig på kon­toret igår.

Som på de bäs­ta av fes­ter drogs vi alla till köket. Då det­ta var litet och vi var mån­ga (när­mare 25 per­son­er), blev min­glet både varmt och inten­sivt. Det är en sådan gläd­je för mig att kun­na intro­duc­era affärsvän­ner jag tyck­er myck­et om för varan­dra och sam­tidigt vara säk­er på att de kom­mer att ha ett givande sam­tal tillsammans.

Tusen tack, för att ni kom, alla!

Tack för pre­sen­ter och blom­mor och tack, Anneli Eges­tam, för den fina medaljen! 

Jag har fått medalj!


Twit­ter-vän­ner som syntes i vim­let var @rynge, @lyceum, @mikumaria, @ollebjerkas, @republicfactory, @tonstrom, @helgesan (har jag mis­sat någon; kom­mentera nedan, så sät­ter jag dit dig!).

(För dig som inte är bekant med Klart!”, så är det Stiern­holm Con­sult­ings veck­o­brev med struk­tur­tips som utkom­mer var­je måndag kl 8:45, i pdf- och i mp3-for­mat. Anmäl dig gratis här.)

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.