Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 feb.

Det är Klart! det blev ett kalas ...


Datum: 2010-02-23 09:33

… när jag har så trevli­ga struk­tur­tip­släsare som ville fira den hun­drade utgå­van av Klart!” med kaffe och tår­ta hos mig på kon­toret igår.

Som på de bäs­ta av fes­ter drogs vi alla till köket. Då det­ta var litet och vi var mån­ga (när­mare 25 per­son­er), blev min­glet både varmt och inten­sivt. Det är en sådan gläd­je för mig att kun­na intro­duc­era affärsvän­ner jag tyck­er myck­et om för varan­dra och sam­tidigt vara säk­er på att de kom­mer att ha ett givande sam­tal tillsammans.

Tusen tack, för att ni kom, alla!

Tack för pre­sen­ter och blom­mor och tack, Anneli Eges­tam, för den fina medaljen! 

Jag har fått medalj!


Twit­ter-vän­ner som syntes i vim­let var @rynge, @lyceum, @mikumaria, @ollebjerkas, @republicfactory, @tonstrom, @helgesan (har jag mis­sat någon; kom­mentera nedan, så sät­ter jag dit dig!).

(För dig som inte är bekant med Klart!”, så är det Stiern­holm Con­sult­ings veck­o­brev med struk­tur­tips som utkom­mer var­je måndag kl 8:45, i pdf- och i mp3-for­mat. Anmäl dig gratis här.)