Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 feb.

"Klart!" fyller 100! Jag bjuder på tårta.


Datum: 2010-02-17 09:11

Nu på måndag den 22 feb­ru­ari kom­mer den etthun­drade utgå­van av veck­o­brevet Klart! — Struk­tur­tips från Stiern­holm Con­sult­ing”.

När jag bör­jade skri­va struk­tur­tipsen för knap­pa tre år sedan, trodde jag inte att det skulle bli så mån­ga. Men, ämnet god struk­tur och smidi­ga arbetssätt är ett ymnighet­shorn, så nu fyller Klart!” jämnt.

Det ska vi fira.

Du är bju­den på kalas

På måndag den 22 feb­ru­ari kl 14 – 15 dukar jag upp kaffe och tår­ta på mitt kon­tor på Kungs­gatan 41 och du är bjuden.

Jag server­ar en god tårt­bit (har du en order med dig, får du två bitar) och givande sam­tal, vilket jag kan säga med säk­er­het, efter­som jag bara har trevli­ga kun­der och affärsvänner.

O S A fredag 19 feb­ru­ari kl 12:00 till {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”}.

Välkom­men!

David