"Klart!" fyller 100! Jag bjuder på tårta. | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 feb.

"Klart!" fyller 100! Jag bjuder på tårta.


Datum: 2010-02-17 09:11

Nu på måndag den 22 feb­ru­ari kom­mer den etthun­drade utgå­van av veck­o­brevet Klart! — Struk­tur­tips från Stiern­holm Con­sult­ing”.

När jag bör­jade skri­va struk­tur­tipsen för knap­pa tre år sedan, trodde jag inte att det skulle bli så mån­ga. Men, ämnet god struk­tur och smidi­ga arbetssätt är ett ymnighet­shorn, så nu fyller Klart!” jämnt.

Det ska vi fira.

Du är bju­den på kalas

På måndag den 22 feb­ru­ari kl 14 – 15 dukar jag upp kaffe och tår­ta på mitt kon­tor på Kungs­gatan 41 och du är bjuden.

Jag server­ar en god tårt­bit (har du en order med dig, får du två bitar) och givande sam­tal, vilket jag kan säga med säk­er­het, efter­som jag bara har trevli­ga kun­der och affärsvänner.

O S A fredag 19 feb­ru­ari kl 12:00 till {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”}.

Välkom­men!

David

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.