Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 mars

Välkommen på bokreleasemingel!


Datum: 2012-03-28 11:44

Tors­da­gen den 12 april pub­liceras min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar”.

Det firar jag med min­gel för mina läsare, kun­der och affärsvän­ner på kon­toret här i Göteborg. 

Fak­tum är att det finns två tillfällen att väl­ja på — ett efter­mid­dag­sev­ent och ett frukostevent.

Detal­jer­ad info och anmälan finner du här.

Du är varmt välkommen!