Vådan av att stressköra och hur du slipper det | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 aug.

Vådan av att stressköra och hur du slipper det


Datum: 2010-08-18 10:19

Är du tid­sop­ti­mist så till den grad att du ofta vrålkör den sista biten för att hin­na i tid till mötet?

Är det van­li­gare att du stres­sar iväg än att du stan­nar upp och fun­der­ar igenom om du fått med dig allt, innan du kliv­er ut genom dörren?

Visst vore det skönare om du hade större mar­ginaler, så du kan pus­ta en stund innan du kliv­er in på mötet, så du i större utsträck­n­ing fick med dig det du behöver för dagen (och därmed slapp hit­ta på krä­vande nödlös­ningar), så du gjorde ännu bät­tre intryck hos dina kun­der genom att alltid kom­ma i tid, så du min­skade risken att ska­da dig i en bilkrock?

Bli mer träff­säk­er i din planer­ing genom att göra en egen körtidslista.

Gör så här

  1. I ett kalkyl­blad (i ett kalkyl­pro­gram eller på ett pap­per), sätt upp kolum­n­er­na Från” (ditt kon­tor, ditt hem eller det ställe du oftast utgår ifrån), Till” och slut­li­gen Kör­tid”.
  2. Näs­ta gång du kör någon­stans, skriv i Till”-kolumnen vart det var och i Körtid”-kolumnen hur lång tid det tog, i minut­er. ??Kanske var det i sam­band med det förs­ta mötet hos en poten­tiell kund, kanske var det till ett av era kon­tor där du har återkom­mande möten att kom­ma i tid till.
  3. Suc­ces­sivt byg­ger du en bank över hur lång tid det verk­li­gen tar för dig att köra från dörr till dörr; inte hur lång tid du hop­pas att det tar och inte heller hur lång tid det står på nätet att det ska ta.
  4. Näs­ta gång du har ett möte på annat ställe än ditt kon­tor, kol­la i kör­tid­slis­tan hur lång tid det tog att köra dit senast.
  5. Lägg in kör­tiden som upptagen”-tid i din kalen­der och om du job­bar med en dig­i­tal dylik (som Out­look t ex), sätt en påmin­nelse 15 minut­er innan du behöver åka, så du ser till att sät­ta dig i bilen i rätt tid.

Behöver man verk­li­gen mäta resti­den själv?

Visst, du kan ta reda på upp­skat­tad kör­tid via vägbeskrivn­ingstjän­ster på inter­net, men genom att själv mäta den verk­li­ga tiden från dörr till dörr, får du ock­så med de minut­er som är lät­ta att glöm­ma, men som går åt när du tar dig till och från bilen, när du stan­nar för att tan­ka, när du letar parkering.

Fak­tum är att min kör­tid­slista har botat min tid­sop­ti­mism, åtmin­stone vad gäller hur lång tid det tar för mig att ta mig från ett ställe till ett annat. Så, jag kan bara rek­om­mendera dig att skaf­fa dig en egen.

Hur gör du?

Hur gör du för att se till att du kom­mer i tid till möten?

Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.