20 x 20 sekunder om varför jag älskar struktur | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 aug.

20 x 20 sekunder om varför jag älskar struktur


Datum: 2010-08-04 08:51

Visst är det en fan­tastisk som­mar i år? 

I skri­vande stund har jag fort­farande någon dryg vec­ka kvar av salta bad och utfly­k­ter, men det bör­jar dra ihop sig till lju­vlig arbetsvardag igen, så smått.

Det förs­ta som hän­der är att jag håller en pre­sen­ta­tion på Pecha-Kucha GBG Vol #21 på Park Lane i Göte­borg nu på tis­dag, den 10 augusti kl 19:30.

Pecha-Kucha är pre­sen­ta­tions­for­men då man fram­för sitt bud­skap ack­om­pan­jer­ad av 20 bilder som visas i vardera 20 sekun­der, d v s totalt 6 minut­er och 40 sekun­der. (Jag har skriv­it om Pecha-Kucha tidi­gare, näm­li­gen här.)

Jag kom­mer att berät­ta var­för jag älskar struk­tur och var­för den är ett medel till att göra mitt liv underbart.

Självk­lart är du hjärtligt välkom­men att vara med. Mer detal­jer om even­tet finner du här.

Föru­tom min struk­turkär­leks­förk­lar­ing kom­mer du att få höra om en elek­troakustisk skåp­bil, om väskmode i cen­tralasien, om geek-film­re­gi och myck­et mer.

Välkom­men!


På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.