Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 dec.

Jag lämnar Talarnas


Datum: 2023-12-13 13:30
Tre personer vinkar till en segelbåt från en klippig strand en solig dag.

I juli 2020, mitt under lam­slående pan­de­mi, star­tade Anni­ka R Malm­berg, Christi­na Stiel­li (läm­nade 2021), Fri­da Boisen, Tobias Karls­son och jag Talar­nas — föreläsar­nas egna talarförmedling.

Trots stilt­jen i talar­bran­schen seglade vi ut på det som skulle bli en rolig, lärorik och inspirerande resa. Trots ständig motvind från start (pan­de­mi, Ukraina-krig, lågkon­junk­tur — you name it) har vi i drygt tre år byg­gt en bärkraftig verk­samhet utan läck­age något enda år.

Nu tar dock min, Fridas och Tobias resa slut då vi väl­jer att kli­va av och i land. Talar­nas har alltid var­it en sidoverk­samhet för oss och vi väl­jer nu att hel­hjär­tat fokusera på våra egna huvud­verk­samheter (och ha mer möj­lighet att väl­ja andra lockande seglatser).

Vi vinkar av Anni­ka R Malm­berg, Johan Hamil­ton, Domini­ka Bloch och Andreas Myre­hag som nu tar Talar­nas vidare och vi önskar dem lyc­ka till på fär­den framåt!