Vad mejlar du i? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 nov.

Vad mejlar du i?


Datum: 2022-11-03 08:32
Blond man i slips och blå kavaj i en cirkel på en gul platta. Till höger, ett vitt frågetecken i blockstil.

För att kun­na tip­sa om struk­turknep, ‑verk­tyg och ‑metoder som är rel­e­van­ta för dig och andra som läs­er Struk­tur­bloggen, är det värde­fullt för mig att veta till exem­pel vad mina läsare använ­der för mejlapp.

Så, har du lust att svara på den enda (1) frå­gan här nedanför?

Resul­tatet är klart

Upp­da­ter­ing: Enkäten är nu stängd och du kan få se vad resul­tatet blev.


På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.