Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 nov.

Vad mejlar du i?


Datum: 2022-11-03 08:32
Blond man i slips och blå kavaj i en cirkel på en gul platta. Till höger, ett vitt frågetecken i blockstil.

För att kun­na tip­sa om struk­turknep, ‑verk­tyg och ‑metoder som är rel­e­van­ta för dig och andra som läs­er Struk­tur­bloggen, är det värde­fullt för mig att veta till exem­pel vad mina läsare använ­der för mejlapp.

Så, har du lust att svara på den enda (1) frå­gan här nedanför?

Resul­tatet är klart

Upp­da­ter­ing: Enkäten är nu stängd och du kan få se vad resul­tatet blev.