Den här appen mejlar ni i | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 nov.

Den här appen mejlar ni i


Datum: 2022-11-10 11:48

Häromda­gen var jag nyfiken på vad mina Struk­tur­bloggen- och veck­o­brev-läsare använ­der för mejl-app. Att ha ett hum om det hjälper mig att struk­tur­tip­sa så att det blir som mest rel­e­vant för dig och andra som läs­er. Så, jag frå­gade i en enkel enkät. 

Blågrönt cirkeldiagram med fyra fält.

Såhär förde­lade sig svaren

  • 79% Out­look med Microsoft 365
  • 12% Out­look utan Microsoft 365
  • 7% Gmail
  • 2% Mail (MacOS)

Det var fak­tiskt unge­fär vad jag förvän­tade mig. Värde­fullt att veta!

Tack, om du var en av dem som svarade!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.