Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 nov.

Den här appen mejlar ni i


Datum: 2022-11-10 11:48

Häromda­gen var jag nyfiken på vad mina Struk­tur­bloggen- och veck­o­brev-läsare använ­der för mejl-app. Att ha ett hum om det hjälper mig att struk­tur­tip­sa så att det blir som mest rel­e­vant för dig och andra som läs­er. Så, jag frå­gade i en enkel enkät. 

Blågrönt cirkeldiagram med fyra fält.

Såhär förde­lade sig svaren

  • 79% Out­look med Microsoft 365
  • 12% Out­look utan Microsoft 365
  • 7% Gmail
  • 2% Mail (MacOS)

Det var fak­tiskt unge­fär vad jag förvän­tade mig. Värde­fullt att veta!

Tack, om du var en av dem som svarade!