Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 apr.

Vad Linda H da Silva tog med sig från strukturföreläsningen


Datum: 2015-04-02 14:15

För ett par veck­or sedan föreläste jag på Dri­va Eget-dagen här i Göte­borg och Lin­da H da Sil­va satt i publiken. 

Hon fast­nade främst för min upp­man­ing att spara doku­ment och annat mate­r­i­al vi vet att vi kom­mer att behö­va men inte när på färre ställen och väl till­ba­ka på kon­toret skrev hon om vad hon fram­förallt tog med sig från föreläs­nin­gen.

Och, hon delade ock­så med sig av ett eget struk­tur­tips i en kort video.