Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 apr.

Tjugotredje avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Kvantifiera!


Datum: 2015-04-02 14:57

Det är så skönt att boc­ka av sak­er när vi gjort klart dem, men en del av våra arbet­suppgifter får vi säl­lan sät­ta punkt med, för de tar så oer­hört lång tid och är i det när­maste ständigt pågående.

I säsongens tred­je avs­nitt av fråges­pal­ten Struk­thur?”, det tju­gotred­je i ord­nin­gen, svarar jag på hur vi kan göra ock­så dif­fust, lång­draget arbete avbockningsbart.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.