Två öppna föreläsningar i Göteborg | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 dec.

Två öppna föreläsningar i Göteborg


Datum: 2011-12-02 09:23

De när­maste veck­o­r­na håller jag två öpp­na, kost­nads­fria föreläs­ningar, vilket är säl­lan nuförtiden.

Ons 7 dec

Nu på ons­dag den 7 decem­ber föreläs­er jag, eller snarare håller work­shop, till­sam­mans med inspi­ratören Navid Modiri inom ramen för 365 sak­er du kan göra:s inspi­ra­tionsträf­far. Rubriken för kvällen är Lyckas med mån­ga bol­lar i luften utan att bli utbränd!”.

Tid: ons 7 dec kl 16:00 – 18:00

Plats: Dynamo, Göte­borgs Stadsbibliotek

Detal­jer­ad info och anmälan här.

Mån 23 jan

Månda­gen den 23 jan­u­ari arranger­ar jag till­sam­mans med Utveck­lingspoolen en efter­mid­dag i försäljnin­gens teck­en. Du som arbe­tar som säl­jare eller som led­er säl­jare är välkom­men att av Lars Ols­son och Jens Hec­tor få ett smakprov på Utveck­lingspoolens utbild­ning i försäljn­ing med fokus på EQ (emo­tionell intelligens). 

Själv ger jag dig tips på hur du som säl­jare kan få mer tid till det som är vik­tigt i ditt säl­jar­bete genom att arbe­ta mer strukturerat.

Tid: mån 23 jan 2012 kl 16:00 – 18:00

Plats: med­de­las vid anmälan, cen­tralt i Göteborg

Detal­jer­ad info och anmälan här.

Varmt välkom­men!

P S Ons­da­gen den 25 jan­u­ari arranger­ar för­resten dessu­tom ADA Swe­den ett affärssem­i­nar­i­um med mig som talare här i Göte­borg, men mer om det senare. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.