Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 apr.

Trettonde avsnittet av frågespalten “Strukthur?”: De motvilliga


Datum: 2014-04-16 09:43

När du tyck­er om att arbe­ta struk­tur­erat och kol­le­gan skyr allt vad struk­tur het­er och ni ändå behöver samar­be­ta — vad kan du göra då?

Det­ta det tret­tonde avs­nit­tet av fråges­pal­ten hand­lar om struk­tur för ovilliga.

Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.