Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 maj

Ny strukturträningstjänst släpps idag!


Datum: 2014-05-12 08:02

Idag har jag pre­miär för en ny tjänst för struk­turträn­ing på dis­tans, där du får hjälp att för­bät­tra din struk­tur genom appen Viary i din smartphone.

Så här funger­ar det:

Demo av struk­turträn­ing på dis­tans Stiern­holm Con­sult­ingVimeo.

För att fira pre­miären har jag satt sam­man ett fint intro­duk­tion­ser­b­ju­dande, för dig som är snabb att haka på.

Upp­da­ter­ing: För att fira pre­miären hade jag ett fint intro­duk­tion­ser­b­ju­dande med ett begrän­sat antal platser till reduc­er­at pris, men dessvärre tog de plat­ser­na slut förs­ta dagen. 

Det finns naturligtvis plats till dig till ordi­nar­ie pris, dock.

Läs mer om tjän­sten här.