Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 maj

Trettiotredje avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Det rätta listverktyget


Datum: 2016-05-27 10:52

I det 33:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” undrar Per-Erik hur han ska få bukt med det fak­tum att han byter att göra-list-verk­tyg hela tiden. Hur ska han hit­ta det rätta?

Jag delar i van­lig ord­ning med mig av ett förhåll­ningssätt som låter oss läg­ga rim­ligt med tid på struk­tureran­det — och som håller i längden.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.