Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 maj

Trettioandra avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Stora uppgifter som inte är projekt


Datum: 2016-05-04 19:43

I det 32:a avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” frå­gar Anders hur han ska göra med sto­ra uppgifter som inte är pro­jekt, men som är för sto­ra för att vara van­li­ga att göra-uppgifter. Var ska han ha dem? Hur ska han se dem och lätt hål­la koll på dem?

Jag ger hon­om (och var och en av oss) två alter­na­tiv att väl­ja mellan.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.