Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 dec.

Trettiosjunde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Läshögen


Datum: 2016-12-12 14:02

I det 37:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” frå­gar Kristi­na hur hon kan organ­is­era sin dig­i­ta­la läshög med sådant hon kanske vill läsa senare.

Jag delar med mig av den app jag tyck­er är abso­lut bäst för det.

Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.