Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 dec.

Julprioriteringstips inför vilken helg som helst


Datum: 2016-12-20 08:04

Strax före för­ra julen inter­vjuades jag i tid­nin­gen Short­cut om hur vi pri­or­it­er­ar rätt inför och under julhelgen.

Nu är den julen sedan länge över, men nu är det jul igen och nog är knepen tillämpli­ga ock­så inför och under påsk, pingst, mid­som­mar, semes­ter — tja, när som helst när vi vill få rätt sak gjord.

Inter­vjun läs­er du här.